Welkom

Welkom op de site van Stichting Kruisen en Kapellen Sevenum.


Via deze site willen we u informeren over de werkzaamheden die we als stichting uitvoeren. Dit alles gericht op het in stand houden van het cultuurhistorische erfgoed. Dit onderhoud doen we vooral samen met de eigenaren van de objecten. Het is onze taak om hen, daar waar nodig te ondersteunen. Deze ondersteuning kan van technische, als ook van financiële aard zijn. Mocht u na het bezoeken van onze site ons een warm hart toedragen, dan waarderen we dit ten zeerste.

Uw ondersteuning kan door middel de aankoop van een door ons uitgegeven boekje, of middels een financiële ondersteuning.


Het boekje met daarin opgenomen alle kruisen en kapellen van Sevenum, kunt u bestellen door € 12,50 over te maken op onze bankrekening NL 24 RABO 01472.17.105, o.v.v. uw naam en adres gegevens.

Door Kruisen en Kapellen is in het verleden samen met de lokale VVV een bijzondere fietsroute uitgebracht. Deze voert langs de mooiste objecten van Sevenum. De route is ongeveer 25 km lang, met een vertrekpunt bij de kerk in Sevenum, of vanaf Camping de Schatberg.Download hier gratis de tekst van de bijzondere route.


Als Stichting Kruisen en Kapellen willen we graag jaarlijks verantwoording afleggen. Dit is mede een verplichting op basis van onze ANBI status zoals die in 2013 is toegekend.Voor de verantwoording van 2021: download hier het pdf bestand met de verantwoording


Voor de verantwoording van 2019 en 2020: download hier het pdf bestand met de verantwoordingVoor de verantwoording van 2018: download hier het pdf bestand met de verantwoordingVoor de verantwoording van 2017: download hier het pdf bestand met de verantwoordingVoor de verantwoording van 2016: download hier het pdf bestand met de verantwoordingVoor de verantwoording van 2015: download hier het pdf bestand met de verantwoordingVoor de verantwoording van 2014: download hier het pdf bestand met de verantwoording.Voor de verantwoording van 2013: download hier het pdf bestand met de verantwoording.Laatst bijgewerkt:

1 januari 2022