Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt op dit moment gevormd door de volgende leden:


Dhr. Th. Wedemeijer          Voorzitter, algemene zaken

Mevr. M. Raedts               Secretariaat

Dhr. J. Schreurs               Penningmeester

Dhr. H. Janssen
               Bouwtechnische zaken en onderhoud

Dhr. G. Janssen
               Bouwtechnische zaken en onderhoud

Dhr. K. ter Horst
               PR

Mevr. L. vd Beele
               Bestuurslid


Het bestuur komt periodiek bij elkaar.