Kapellen

Sevenum kent 15 kapellen. Hiervan zijn er 7 particulier bezit, 2 zijn eigendom van de stichting Kruisen en Kapellen. De overige zijn gemeente eigendom. Daarnaast zijn er diverse als Rijksmonument aangewezen.Voor eventuele detailinformatie van de kapellen verwijzen we, via de opgenomen link, naar de site van Stichting Kruisen en Kapellen Limburg. Zoeken op gemeente Sevenum. Alle informatie is digitaal beschikbaar.