Onderhoud

2020

Gedurende het jaar 2020 is er op basis van het meer jaren onderhoudsplan onderhoud uitgevoerd aan divers objecten. Het veldkruis aan de Grubbenvorsterweg, Hazenhorstweg en hoek Gelderdijk / op de Beren. Daarnaast is er onderhoud uitgevoerd aan de kapellen aan de Meerweg en de Steeg. Teven is het toegangspad naar het kruis aan de Steinhagenstraat hersteld. Onderstaand willen ziet u enkele foto’s van het eindresultaat.


2018 en 2019

Planmatig wordt er gewerkt aan het onderhoud. Diverse objecten zijn onder handen genomen en weer voorzien van verf. Soms ook wordt het volledige kruishout vervangen. Zo is in juni 2019 de laatste hand gelegd aan het kruis (hoek Blaktdijk - Reindonckerweg. In nauw overleg met de eigenaren is het kruis weer voor de komende jaren veilig gesteld.


Maart 2017:

Het aan de Hees geplaatste "takken"-kruis was in erg slechte toestand. Een algehele restauratie was noodzakeijk. Door de stichting is in samenwerking met de buurt het herstel ter hand genomen. Allereerst het zoeken naar nieuwe geschikte takken. Vervolgens het herstel van het corpus. Begin maart is het "takken"-kruis weer teruggeplaatst. het resultaat mag er zijn. Nu kan het weer jaren op deze prachtige plaats staan.


Ook het veldkruis bij de Kruusboöm werd voorzien van het nodige onderhoud.